השירותים שלנו

?מוכר או קונה נכס

קונה או מוכר נכס: דירה, בית, מגרש או נדלן מסחרי. אנו כאן כדי לסייע לך בהערכת שווי טרום הרכישה/מכירה שייקח בחשבון את כל הפרמטרים הייחודיים הרלוונטיים לנכס

?נדרשת לשלם השבחה

שווי המקרקעין שלך עלה, מבקש לקבל הקלה, קיבלת בקשה לתשלום היטל השבחה? אנו נבחן את השומה עבורך ונגיש שומה נגדית לועדה המקומית

?נדרשת לשלם מס שבח

אנו כאן בכדי לבחון את הקטנת חבות המס שלך למינימום

?נדרשת לשלם לרמ״י

צריך לשלם לרמ״י דמי היוון, דמי היתר/הסכמהֿ הקניית בעלות קיבלת שומה מוגזמת מרמ״י, פנה אלינו להגשת השגה

?נפגעת מפרסום תכנית

הפקיעו לך חלק מהמגרש, שינו את ייעוד הקרקע ושווי הקרקע ירד, פנה אלינו ונגיש עבורך בקשה לפיצויים לפי סעיף 197

?יזם

נדרש לבחון כדאיות כלכלית לפרויקט, נדרש לדוח אפס , פנה אלינו

?מבקש לרכוש או לקנות נכס

אנו נספק לך שירות קניה/מכירה מקצה לקצה - איתור נכסים, הערכת שווי, הערכת מצב סטטוטורי, משפטי, פיזי. ליווי פיננסי ומשפטי עד להשלמת העסקה